Quà tặng sóng xanh

Đổi điểm chi tiêu cho nhân vật để nhận quà theo tuần
Đổi điểm chi tiêu cho nhân vật để nhận quà theo tuần
Đổi điểm chi tiêu cho nhân vật để nhận quà theo tuần
Đổi điểm chi tiêu chao nhân vật để nhận quà theo tuần
Đổi điểm tích lũy Voucher
Đổi điểm tích lũy Voucher

Thể Lệ Chương Trình

Thương hiệu kết hợp